info@zanustechnology.com
+381 11 454 10 51

Robotski kamera sistem

Motorizovana PT glava kamere

Nova generacija inovativnih robotskih sistema za video produkciju koja će utbati put automatizaciji produkcije.

OPIS PROIZVODA

Osnovne karakteristike prototipa glave kamere

Naša ambicija je da suštinski izmenimo oblast produkcijske robotike tako što ćemo razviti flotu inteligentnih sistema posebno namenjenih neizbežnoj budućnosti automatizacije video produkcije.

Naše rešenje je skup produkcijskih robota razvijenih sa ciljem automatizacije video produkcije i spremne za dolazeću eru interneta stvari. Naši roboti nude programabilni sloj koji obezbeđuje maksimalnu fleksibilnost i mogućnost kompanijama koje se bave softverom u oblasti video produkcije infrastrukturu koja pruža pristup sistemu za pokretanje kamere sa izuzetno malim kašnjenjem i velikom rezolucijom.

Naši robotski sistemi mogu uspešno da se nose sa zahtevima koji uključuju jako sporo ili jako brzo kretanje kamere bez potrebe za promenom robota ili njegovih delova. Ovo trenutno nije moguće postići sa konkurentskim sistemima. U cilju daljeg proširenja naše ponude trenutno razvijamo pokretnu platformu koja će moći da prevaziđe tipične prepreke koje se javljaju u produkcijskim studijima.

Karakteristike

Nosivost do 30 kg, težina 6kg

Jednostavan komunikacioni interfejs preko ethernet-a

Preciznost pozicioniranja do 0.001 °

Potpuno bešuman rad

Regulacija brzine u opsegu 0.01 do 100 °/s

Napajanje od 220V

Do 4 follow focus ose

Povoljan cenovni opseg

Kablovi potpuno integrisani

Pogodna za automatizaciju video produkcije

Projekat finansira Fond za inovacionu delatnost iz Pretpristupnih fondova Evropske unije za 2014. godinu (IPA 2014). Ugovor o Direktnom grantu – Razvoj novih proizvoda i usluga kroz komercijalizaciju istraživanja u malim i srednjim preduzećima.

Želite da saznate više o našim proizvodima?

Posetite našu drugu veb sajt za više detalja.

Imate specifičan problem i potrebno Vam je specijalno rešenje?

Želelite ponudu?