info@zanustechnology.com
+381 11 454 10 51

POREĐENJE PUŽNOG I PLANETARNOG REDUKTORA

POREĐENJE PUŽNOG I PLANETARNOG REDUKTORA

Pužni i planetarni reduktori predstavljaju trenutno najzastupljenije tipove reduktora na tržištu. Svaki od navedenih ima svoje prednosti i mane koje zavise od aplikacije za koju se koriste.

Pužni reduktori su dizajnirani na takav način da dva zupčanika (jednostepeni) rade zajedno kako bi povećali potencijal obrtnog momenta pogonskog motora. Svaki zupčanik u sklopu pužnog reduktora nosi celokupno opterećenje obrtnog momenta, i stoga se ovi zupčanici koriste tamo gde su potrebni niži obrtni momenti. Zazor je takođe uobičajena briga kada se koristi pužni reduktor. Zazor zavisi od oblika i tačnosti zubaca reduktora i tačnosti rasporeda montaže zupčanika. Isto važi i za efikasnost.. Uopšteno govoreći, pužni zupčanici su jednostavniji i jeftiniji od ove dve varijante.

Možete ovde pogledati detaljnije pužne reduktore, koje imamo u ponudi.

Planetarni reduktori su složenijeg dizajna. Ulazna osovina pokreće centralni (sunčani) zupčanik, koji zatim okreće okolne (planetne) zupčanike, što omogućava svakom od planetarnih zupčanika da isporuči obrtni moment u savršenoj sinhronizaciji sa ostalima. Za planetarne reduktore opterećenje obrtnog momenta se deli na više „planetnih“ zupčanika, što dovodi do većeg izlaznog kapaciteta obrtnog momenta i uklanja pritisak sa svakog pojedinačnog zupčanika.

Možete ovde pogledati detaljnije planetarne reduktore, koje imamo u ponudi.

Oba tipa reduktora  su napravljena od raznih metala i plastike, uključujući mesing, čelik, nikl-čelik i druge legure. Važni faktori dizajna uključuju veličinu zupčanika i broj zubaca na svakom od tih zupčanika. Ovo određuje prenosne odnose za izlazni obrtni moment i brzinu osovine.

Sa pravilnom obradom postižete isti zazor i sa pužnih i sa planetarnih zupčanika. Za standardne reduktore ovo se kreće od 1 do 2 stepena. Planetarni i pužni  reduktoru  mogu da obezbede do 90 procenata efikasnosti za jednostepenu jedinicu. (Svi reduktori  mogu da sadrže više stepeni, ali taj pristup takođe doprinosi dužini uređaja.)

Generalno, pužni reduktori su tiši od planetarnih reduktora. Na svim reduktorima buka se povećava pri većim brzinama, ali imajte na umu da je buka funkcija oblika zuba, interakcije zuba i materijala koji se koristi. Čelični rezani zupčanici su najizdržljiviji, što ih čini idealnim za aplikacije sa visokim obrtnim momentom, dok su porozni sinterovani zupčanici bolji u zadržavanju maziva. (Podmazivanje je faktor kada se uzima u obzir radni vek.)

Najčešće, izbor tipa reduktora koji će se koristiti odnosi se na sposobnost obrtnog momenta reduktora, dok se izbor odnosa redukcije prvenstveno odnosi na ograničenje ulazne brzine potrebno za primenu. Bez obzira na to da li je pužni ili planetarni, brzina uglavnom zavisi od toga za šta je uređaj dizajniran. Dizajn oblika zuba je proces optimizacije i kompromisa, koji utiče na brzinu, obrtni moment, efikasnost i zazor, kao i na nivo buke—i sve kombinacije ovih faktora.

Ukoliko imate bilo kakav zahtev na polju drajvera, senzora, aktuatora ili elektromotora, pišite nam na info@zanustechnology.com .

Tags: ,