info@zanustechnology.com
+381 11 454 10 51

Blog

Kako optimalno izabrati elektromotor

Inženjeri razvoja se često susreću sa pitanjem kako optimalno odabrati electromotor za aplikaciju koju imaju. Ovde na primeru podataka za proizvođača maxon motor dajemo objašnjenje sa napomenom da i drugi proizvođači daju iste podatke i da se ista logika može koristiti. Česta praksa Mnogi inženjeri se pri izboru elektromotora za svoju aplikaciju oslanjaju na dva…
Read more

Koja je osnovna razlika između motora sa i bez četkica

Motori sa četkicama koriste mehaničku komutaciju uz pomoć četkica i komutatora. Četkice su najčešće grafitne ili napravljenje od plemenitih metala. Upravljačka elektronika za motore sa četkicama je relativno jednostavna, jer motor kao električne kontakte sa spoljnjim svetom ima dva konektora i njime se upravlja promenom napona napajanja među tim kontaktima. Motori bez četkica su namenjeni…
Read more

Naš projekat “Inteligent broadcast robots“ dobio je finansiranje Fonda za inovacionu delatnost

Naš projekat “Intelligent broadcast robots“ dobio je finansiranje Fonda za inovacionu delatnost. U oštroj konkurenciji sa oko 70 prijavljenih projekata, naš projekat se našao među osam za koje je Fond za inovacionu delatnost odobrio finansiranje. Budžet projrekta je 459.944 EUR, od čega je Fond odobrio finansiranje od 275.000 EUR, dok je ostatak sredstava obezbeđen is…
Read more