info@zanustechnology.com
+381 11 454 10 51

Аутор: zanusadmin

Maxon UAV pogonski sistemi – letite duže i bezbednije, čak i na Marsu!

Maxon garantuje najviši kvalitet proizvoda, procesa i sertifikata na tržištu dronova. Maksonovi UAV pogonski sistemi sastoje se od BLDC motora, ESC-a i propelera napravljenih u cilju obezbeđenja najveće sigurnosti i efikasnosti. Oni pružaju veliki potisak, veliku gustinu snage, optimalnu efikasnost i dug životni vek za najbolju otpornost na spoljašnje uticaje. Makson takođe nudi prilagođene modifikacije…
Read more

Odabir Pravog Pogonskog Sistema

Iako postoji veliki broj varijacija pogonskih sistema za aplikacije kretanja, postoji nekoliko koje se koriste kod većine današnjih rešenja. Međutim, i kod ovih sistema potrebno je malo razumevanja pre nego što se se primene u praksi. Uobičajena među proizvođačima je primena reduktora za stvaranje fleksibilnosti u pogonskim mogućnostima i karakteristikama. Reduktori dolaze u mnogo oblika…
Read more

Kako Odabrati Tip Elektromotora?

Mehanička izlazna snaga, sistem ležajeva vratila, korišćeni komutacioni sistem i moguće kombinacije sa zupčanicima i senzorima – postoje mnogi parametri koji definišu tip elektromotora. Najvažniji kriterijumi za odabir elektromotora predstavljaju zahtevane brzine i obrtni momenat, kao i komutacioni sistem. Neke od formula koje se koriste u ovom članku koriste indekse koje treba objasniti. Promenljive na…
Read more

POREĐENJE PUŽNOG I PLANETARNOG REDUKTORA

Pužni i planetarni reduktori predstavljaju trenutno najzastupljenije tipove reduktora na tržištu. Svaki od navedenih ima svoje prednosti i mane koje zavise od aplikacije za koju se koriste. Pužni reduktori su dizajnirani na takav način da dva zupčanika (jednostepeni) rade zajedno kako bi povećali potencijal obrtnog momenta pogonskog motora. Svaki zupčanik u sklopu pužnog reduktora nosi…
Read more

Enkoder magnetna traka – zašto koristiti zaštnitnu foliju?

PREDNOSTI Zaštitna folija za enkoder se koristi kako bi zaštitila magnetnu traku enkodera u uslovima gde ona potencijano može biti izložena fizičkoj promeni. U slučaju da užarena čestica dođe u kontakt sa magnetnom trakom enkodera, može se desiti da zapali gumu, poremeti magnetizaciju i tako dovede do netačnih rezultata učitavanja. Ono što takođe može da…
Read more

EPOS4 Zaista mikro!

Robotski sistemi, sistemi za analizu i rukovanje zahtevaju kompaktnu integraciju velikog broja energetski efikasnih kompaktnih drajvova, u kombinaciji sa veoma dinamičnim kontrolerima i umreženim sistemom magistrale. maxon je dorastao izazovu. Zahtevi: Kompaktni koncepti sistema sa više osa Proizvodi kao što su hirurški roboti, analitički instrumenti za medicinske uređaje i laboratorijsku tehnologiju, kao i višelisni kolimatori…
Read more

Koliko su pouzdani magnetni enkoderi?

RM22, RE22, RM36, RE36 – RLS enkoderi su svi bazirani na uobičajenim ASIC-ovima Holovih senzora. Pouzdanost ovih enkodera je izračunata na osnovu ubrzanih testova životnog veka kao što je detaljno opisano u nastavku. Instalirani na malim štampanim pločama (PCB), 40 senzora je prošlo niz stres testova gde su se menjali temperatura, vreme i napon. Svaki…
Read more

Elektromotor sa četkicama za rad na višim temperaturama

DC motor koji može da radi u uslovima visoke temperature je ništa novo za maxon. HD (Heavy Duty) DC motori bez četkica, razvijeni za rad na temperaturama do 200°C su na tržištu više od jedne decenije. Do sada su ove visoke temperature za rad bile isključivo rezervisane za elektromotore bez četkica. Međutim, za novi maxon…
Read more

Izbor enkodera – razlika između Nonius i AksIM tehnologije

Kod Nonius tehnologije, nosač magnetnog koda sastoji se od dve trake magnetnog enkodera. Spoljašnja traka sastoji se od parnog broja naizmenično magnetizovanih stubova i koristi se za precizno određivanje položaja. Zbog toga se naziva glavnom trakom. Druga, unutrašnja traka, ima jedan par stubova manje od spoljašne i zato se naziva Nonius trakom. Ova traka se…
Read more

Razlika između linearnih i rotacionih enkodera

Šta je to enkoder? Definicija enkodera Generalno gledano, enkoder je uređaj ili proces koji pretvara podatke iz jednog formata u drugi. U slučaju detekcije položaja, enkoder je uređaj koji može detektovati i pretvoriti mehaničko kretanje u analogni ili digitalni kodirani izlazni signal. Tačnije, on meri položaj, dok se brzina, ubrzanje i smer mogu izvesti iz…
Read more