info@zanustechnology.com
+381 11 454 10 51

MOTORPOWER – ILSM-Independent Linear Synchronous Motors (Nezavisni linearni sinhroni motori)

ILSM – Independent Linear Synchronous Motors (Nezavisni linearni sinhroni motori)

ILSM seriju čine linearni aktuatori koji se sastoje od motora, senzora, drajvera za upravljanje i softverskih biblioteka.

Prednosti:

Prilagođavanje dužine i oblika
Visoka produktivnost bez menjanja mašinskog otiska
Optimizacija procesa
Maksimiziranje efikasnosti u produktivnosti
Smanjenje troškova zahvaljujući smanjenju radnih jedinica
Podesivo ubrzanje i usporavanje, idealno za lomljive proizvode
Prilagodljiva brzina kretanja
Brza promena podešavanja
Lako i nisko održavanje u poređenju sa tradicionalnim mehaničkim prenosima
Kompatibilnost sa svakim PLC-om

Karakteristike:

Kontinualna sila: 120 N
Maksimalna sila: 240 N
Poluprečnik krivine: 212 mm
Dužina modula: 500 mm
Dužina palete: 120 mm
Korisna nosivost: 15 kg
Maksimalno ubrzanje: 15 m/s²
Nominalna brzina: 2 m/s
Tačnost: < 0,5 mm
Ponovljivost: < 0,1 mm
Povratna sprega: apsolutni magnetni enkoder