info@zanustechnology.com
+381 11 454 10 51

RLS – Apsolutni linearni enkoderi

Apsolutni linearni enkoderi

LinACE

LinACE™ je izuzetno robustan apsolutni linearni cilindrični sistem enkodera dizajniran da bude integrisan u servomehanizam kao pretvarač, pružajući tačna merenja uz izvrsnu rezoluciju i ponovljivost. Može se koristiti kao upravljački uređaj ili direktno integrisati u hidraulične, pneumatske, elektromehaničke aktuatore i linearne motore kao element povratne veze položaja ili brzine.

Karakteristike

Rezolucija do 0.5 μm
Dužina merenja do 450 mm
Tačnost do ± 5 μm
Asinhroni serijski, PVM, SSI i BiSS interfejs

Prednosti

Ugrađena samokontrola
Integralni ležajevi
Mali otisak
Pogodno za visoko dinamičke kontrolne petlje

LA11

LA11 je apsolutni magnetni linearni enkoder dizajniran za aplikacije upravljanja kretanjem kao povratni element položaja i brzine regulacione petlje. Apsolutni linearni sistem enkodera je izuzetno pouzdan zahvaljujući beskontaktnom principu apsolutnog merenja, ugrađenim sigurnosnim algoritmima i korišćenim visokokvalitetnim materijalima / komponentama.

Za aplikacije koje zahtevaju lako uklanjanje AS trake, razmotrite TRS sistem tragova.

Karakteristike

Rezolucije do 0.244 µm
Dužina ose do 16.3 m
Brzina do 7 m/s pri rezoluciji od 0.977 µm
Integralna LED lampica statusa
Dostupni sinhroni (SSI, SPI, BiSS) komunikacijski protokoli
Paralelni inkrementalni izlaz (analogni ili digitalni)
Dvostruko zaštićen kabl kompatibilan sa lancem za vuču

Prednosti

Istinski apsolutni sistem
Pogodno za visoko dinamičke kontrolne petlje
Mali otisak
Visoke preciznosti
Jednostavna i brza instalacija
Robustan princip merenja
Odličan stepen zaštite prema IP68