info@zanustechnology.com
+381 11 454 10 51

Faktori koji određuju performanse drajverskog sistema

Faktori koji određuju performanse drajverskog sistema

Svrha ovog teksta jeste da pomogne čitaocu da sagleda koje sve komponente i interakcija između njih utiču na performanse celokupnog Maxon drive sistema. Šta treba uzeti u obzir prilikom izbora komponenti? Ako znate koja vam performansa treba na izlazu, evo nekoliko predloga kako da to i ostvarite…

Velika brzina postiže se na sledeći način:

 • Visokim naponom kojim se motor napaja. Odlučujući faktor je maksimalni napon koji dolazi od napajanja i koji se prenosi motoru od strane kontrolera.
 • Ako motor ima veliku nominalnu brzinu i veliku maksimalnu dozvoljenu brzinu.
 • Mehaničkim komponentama koje su dizajnirane za velike brzine rotacije. Primer je preporučena ulazna brzina reduktora.
 • Enkoderom sa visokom maksimalnom frekvencijom impulsa ili odgovarajućim niskim brojem impulsa.
 • Kontrolerom pri čemu postoji ceo opseg parametara kojima se može kontrolisati velika brzina rotacije.
Slika 1: maxon kontroler: najbolji način za kontrolu brzine elektromotora
Slika 2: strujno-momentna karakteristika

Veoma niska brzina rotacije može se postići na sledeći način:

 • Dovoljan broj impulsa enkodera se isporučuje u okviru svakog uzorka vremena, tj. koristi se enkoder sa velikim brojem impulsa.
 • Kontroler koristi napredne algoritme upravljanja koji dozvoljavaju visok upravljački kvalitet pri niskim brzinama. Na primer, maxon EPOS4 kontroler koristi observer za bolji kvalitet upravljanja na jako niskim brzinama.
Slika 3 EPOS 4: maxonov kontroler za postizanje veoma niskih brzina

Maksimalna moguća ubrzanja i obrtni momenti su ograničeni sa:

 • Maksimalnom strujom dostupnom na motoru. Ova struja može biti ograničena napajanjem, kontrolerom, otpornošću motora ili naponom na motoru.
 • Nominalnim obrtnim momentom i ograničenjima obrtnog momenta motora.
 • Maksimalnim opterećenjem u mehaničkoj jedinici drajva. Na primer, kontinualnim obrtnim momentom i maksimalnim dozvoljenim naizmeničnim obrtnim momentom reduktora.
 • Inercijom mase opterećenja ili drajva.
 • Maksimalnim opterećenjem ležaja.

Za veoma precizno pozicioniranje, mora se razmišljati o tome:

 • Da zazor na drajvu i reduktoru bude što je manji mogući ili eliminisan tako što se stavi predopterećenje.
 • Da enkoder ima najveći mogući broj impulsa.
 • Da se precizno odredi referentna tačka. Na primer, može se koristiti indeksni enkoder.
Slika 4: maxon enkoder: najbolje rešenje za precizno pozicioniranje

Nadamo se da Vam je tekst bio koristan i poučan – da su se seniori podsetili nekih osnovnih stvari, a juniori nadogradili konkretnim primerima iz prakse.

Ukoliko imate bilo kakav zahtev na polju drajvera, senzora, aktuatora ili elektromotora, pišite nam na info@zanustechnology.com .

Izvor: Dr. Urs Kafader, maxon academy

Tags: ,