info@zanustechnology.com
+381 11 454 10 51

Koliko su pouzdani magnetni enkoderi?

Koliko su pouzdani magnetni enkoderi?

RM22, RE22, RM36, RE36 – RLS enkoderi su svi bazirani na uobičajenim ASIC-ovima Holovih senzora. Pouzdanost ovih enkodera je izračunata na osnovu ubrzanih testova životnog veka kao što je detaljno opisano u nastavku.

Instalirani na malim štampanim pločama (PCB), 40 senzora je prošlo niz stres testova gde su se menjali temperatura, vreme i napon. Svaki čip je testiran između svakog stres testa.

Stress test:

  • broj uređaja  = 40
  • Ukupno vreme testiranja = 1932 hours
  • neuspesi = 0

Koraci u test proceduri:

Korak

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Temperatura [°C]

125

140

150

160

170

140

150

160

170

160

Napon [V]

5

5

5

6

6

6

5

5

5

5

Vreme [hours]

95

21

22

22

114

168

166

164

160

1000

Pouzdanost – statistički proračuni

Pretpostavke:

  • Dva najčešća degradirajuća mehanizma:
    • degradacija oksidnog sloja (aktivaciona energija = 0,5 eV)
    • redukcija metalizacije (energija aktivacije = 1 eV)
  • Mehanizam degradacije u IC je isti tokom svih ciklusa naprezanja.

Neuspesi / 105 godina

Pouzdanost

60%

90%

Aktivaciona energija

0.5 eV

1 eV

0.5 eV

1 eV

Temperatura pri stresu

85 °C

673

39

1691

100

125 °C

3381

1025

8532

2584

U najgorem slučaju možemo proceniti sa 90% pouzdanosti da ćemo sa energijom aktivacije od 1 eV i temperaturom od 125 °C potencijalno dobiti 2.584 kvara u 100.000 godina. MTTF (srednje vreme do neuspeha) za iste parametre nam daje 1 potencijalni neuspeh u 39 godina.

Ukoliko imate bilo kakav zahtev na polju drajvera, senzora, aktuatora ili elektromotora, pišite nam na info@zanustechnology.com .