info@zanustechnology.com
+381 11 454 10 51

Razlika između linearnih i rotacionih enkodera

Razlika između linearnih i rotacionih enkodera

Šta je to enkoder?

Definicija enkodera

Generalno gledano, enkoder je uređaj ili proces koji pretvara podatke iz jednog formata u drugi. U slučaju detekcije položaja, enkoder je uređaj koji može detektovati i pretvoriti mehaničko kretanje u analogni ili digitalni kodirani izlazni signal. Tačnije, on meri položaj, dok se brzina, ubrzanje i smer mogu izvesti iz položaja bilo linearnim ili rotacionim kretanjem.

Različita funkcionalnost enkodera dolazi iz različitih fizičkih principa rada, izlaza, komunikacionih protokola itd.

Razlika između linearnih i rotacionih enkodera

Klasifikaciju enkodera vršimo prema vrsti kretanja, te u tom slučaju razlikujemo dve vrste: linearne i rotacione. Kod magnetnih enkodera, linearni enkoder je instaliran iznad magnetne trake, i kada se traka pomeri, enkoder očitava pređeni put. Ukoliko je potrebno izmeriti rotaciju, rotacioni enkoder može biti instaliran na kraju ose kao varijanta na osi ili van ose. Oba se obično koriste u električnim motorima, jer prate položaj rotirajuće osovine i mere njen ugao. Kod varijante na enkodera na osi, čitač je postavljen na vrh ose, a magnet je pričvršćen na rotirajuću osovinu. Kod varijante van ose, čitač enkodera je sa prolaznom rupom, što je posebno pogodno za primene u kojima se kablovi moraju provoditi kroz prsten koji je fiksiran oko ose, a enkoder je postavljen izvan ose (off-axis = through-hole). Prstenovi se mogu magnetizovati aksijalno ili radijalno.

Izbor pravog enkodera za vašu aplikaciju može biti stresan zadatak. Obzirom na veliki spektar izlaza, tipova čitanja i telima enkodera različitog oblika, kako izabrati najbolji senzor za svoju aplikaciju?

Odabir pravog enkoderskog rešenja

KORAK 1: ODABERITE TIP ENKODERA

 • Vrsta kretanja:
  • Linearni
  • Rotacioni

Linearni enkoder kreće se duž trake ili prstena, dok se rotacioni enkoder okreće oko svoje ose.

 • Princip kodiranja:
  • Inkrementalni
  • Apsolutni

Razlika između inkrementalnih i apsolutnih kodera slična je razlici između štoperice i sata.

 • Princip rada:
  • Magnetni
  • Optički
  • Induktivni
  • Laserski

Položaj enkodera može se meriti pomoću različitih fizičkih principa. Informacije se mogu prenositi iz aktuatora u glavu za čitanje pomoću snopa svetlosti, električne struje, elektromagnetnog polja, indukcije itd..

KORAK 2: DEFINISATI SPECIFIKACIJE ENKODERA

 • Rezolucija:
  • Visoka
  • Srednja
  • Niska

Rezolucija je najmanji pokret koji je detektovao enkoder. Meri se različito u zavisnosti od vrste enkodera.

 • Tačnost

Odstupanje između stvarnog položaja i položaja očitavanja enkodera.

 • Ponovljivost

Razlika u prijavljenom položaju iste fizičke tačke iz više merenja kretanjem u istom smeru pod istim uslovima.

 • Bezbednost
  • Redundancija
  • SIL (Nivo Integriteta Bezbednosti)
 • Drugo
  • Interface
  • Veličina
  • Okruženje (brzina, temperatura, IP zaštita, pritisak, otpornost na hemikalije …)

KORAK 3: ODLUKA O DODATNIM KARAKTERISTIKAMA ENKODERA

Sa single-turn enkoderom, izlazni kodovi se ponavljaju sa svakim okretajem osovine kodera. Sa multi-turn apsolutnim enkoderima, izlaz je jedinstven za svaki položaj osovine pri svakom okretaju do određenog broja obrtaja (npr. 4096).

Ukoliko imate bilo kakav zahtev na polju drajvera, senzora, aktuatora ili elektromotora, pišite nam na info@zanustechnology.com .

Tags: