info@zanustechnology.com
+381 11 454 10 51

Izbor enkodera – razlika između Nonius i AksIM tehnologije

Izbor enkodera – razlika između Nonius i AksIM tehnologije

Kod Nonius tehnologije, nosač magnetnog koda sastoji se od dve trake magnetnog enkodera. Spoljašnja traka sastoji se od parnog broja naizmenično magnetizovanih stubova i koristi se za precizno određivanje položaja. Zbog toga se naziva glavnom trakom. Druga, unutrašnja traka, ima jedan par stubova manje od spoljašne i zato se naziva Nonius trakom. Ova traka se koristi za izračunavanje apsolutne pozicije unutar jednog okreta diska s polovima. To se postiže izračunavanjem ugaone razlike između dva trake. Enkoderi sa ovom tehnologijom moraju biti kalibrisani pre upotrebe. Alternativna opcija Nonius tehnologiji koja ne zahteva kalibraciju je AksIM tehnologija.

Greška položaja enkodera sa AksIM i Nonius tehnologijom tokom mehaničkih promena montaže unutar tolerancija montaže – nema kalibracije.

Ukoliko dođe do mehaničke promene  sklopa unutar tolerancija instalacije i promeni se položaj između glave za čitanje i magnetnog prstena enkodera, enkoder sa AksIM tehnologijom radi bez problema i daje tačan apsolutni položaj. U istoj situaciji, enkoder Nonius tehnologijom ima veoma veliku pozicionu grešku koja može imati katastrofalne bezbednosne posledice. Gornji dijagram prikazuje glavni nedostatak pouzdanosti enkodera sa Nonius tehnologijom, bez obzira od kog proizvođača dolaze.

Glavni razlog zbog kog je potrebno kalibrisati enkodere sa  Nonius tehnologijom je taj što je ugaona razlika između glavne i podređene trake vrlo mala, a detekcija ovog ugla se menja na različitim položajima između glave za čitanje i magnetnog prstena. To znači da čak i kada se instalira unutar navedenih tolerancija, uvek će postojati mala razlika u položaju visine vožnje između sistema enkodera. Tokom kalibracije, sistem enkodera snima ugao svake trake i ažurira unutrašnju tabelu traženja ugla glavne trake u odnosu na ugao podređene trake. Ako se to ne dogodi, glava za čitanje će koristiti podrazumevanu tabelu traženja, koja nije usklađena sa instalacijom enlkodera, a apsolutni položaj će biti netačan u nekim delovima krive, kao što je i prikazano na grafikonu.

Ukoliko imate bilo kakav zahtev na polju drajvera, senzora, aktuatora ili elektromotora, pišite nam na info@zanustechnology.com .

Tags: